De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) representeert 23 gemeenten en werkt aan een Roadmap Next Economy. Deze routekaart beschrijft voor de komende 10 jaar scenario’s en een economisch en maatschappelijk handelingsperspectief. Dit leidt tot een massief pakket aan investeringen en projecten waarmee een fundamentele economische transitie van de metropoolregio op weg naar de Next Economy tot stand komt.

Lees meer over dit project

Met de bouw van de Roadmap Next Economy-community verbindt, inspireert en activeert Het Portaal het brede scala aan relevante stakeholders om de Next Economy voor de metropoolregio gestalte te geven. Als redactie verspreiden we het laatste nieuws, maar gaan ook op zoek naar aansprekende verhalen voor het platform. We vragen stakeholders te vertellen over hun ambities, over nieuwe inzichten, mogelijke dilemma’s en natuurlijk over de wijze waarop zij resultaten gaan boeken en met wie.  

Voor het vaststellen van de Roadmap wordt vooralsnog gewerkt vanuit vijf afgebakende transitiepaden. Dit zijn: ‘Digital Gateway’, ‘Smart Energy Delta’, ‘Circular Economy’, 'Entrepreneurial Region’ en ‘Next Society’. Tot aan de totstandkoming van de Roadmap in oktober 2016, gelden deze transitiepaden voor de redactie als thematische bakens.