Cofely GDF Suez heeft grote expertise op het gebied van technische installaties. Het bedrijf wil zich nadrukkelijk positioneren als koploper in de markt van innovatieve en duurzame oplossingen. De medewerkers van Cofely GDF Suez moeten met hun kennis, kunde en contact met de klant, de vernieuwde strategie van het bedrijf in de praktijk uitdragen en verwezenlijken. 

Lees meer over dit project

Samen kozen we ervoor een platform te bouwen waarop informatie, kennis en ideeën met de medewerkers gedeeld kunnen worden. Bovendien ontwikkelden wij een plan om de interne teams van koplopers, deskundiger, zichtbaarder en slagvaardiger te maken. Daarnaast werd er een thematische tool-kit ontworpen voor de ruim zesduizend medewerkers van Cofely. Hiermee kregen ze op speelse wijze praktische informatie en tips over energiezuinigheid en motiveerden we ze om zich op het digitale platform te engageren.

De interne campagne en het platform werden onder de naam “ik ben ver vooruit” - (aansluitend bij Cofely’s bedrijfsslogan "Ver vooruit in duurzame technologie") in december 2012 met succes gelanceerd.