Header

De CED groep is in augustus 2011 gefuseerd met de Eduniek. Hierdoor ontstond een nieuwe speler in educatieve producten en diensten in Nederland. Als startpunt van deze nieuwe, dynamische onderneming organiseerde Het Portaal het 1+1=3 fusie-festival.